• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Бібліотечно - інформаційний центр

/Files/photogallery/751/P1011371.JPGДІЯЛЬНІСТЬ ШКІЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ

« Хто володіє інформацією, той володіє світом » - під таким гаслом проводиться спільна робота шкільної бібліотеки та педагогічного колективу нашої школи.

За вікном ХХІ століття. Кардинальні зміни, що відбуваються в усіх сферах життя нашого суспільства, зокрема у розвитку і становленні національної школи, нові орієнтації в освіті та у вихованні підростаючого покоління, якому належить розбудовувати незалежну державу та зміцнювати її, вимагати перегляду та оновлення багатьох аспектів діяльності шкільної бібліотеки.

Отже, є по своїй суті інформаційним центром нашої школи, бібліотека активно впливає на свідомість учнівської молоді, формує відповідальність за створення незалежної України, спонукаючи до активних практичних дій, духовно збагачує її. Планів багато, а значить є поле для активної діяльності. Як і всі бібліотекарі, плекаю надію, що скоро у бібліотеці запрацює медіа - центр з підключенням до всесвітньої інформаційної мережі.

Багато чого вдалось зробити, а щось, на жаль, - ні, але оглядаючись назад, у минуле та дивлячись в майбутнє згадую слова Василя Сухомлинського: „Виховуючи - навчай і розвивай; навчаючи та розвиваючи - виховуй; навчаючи, розвиваючи, виховуючи - самовдосконалюйся".

Українське суспільство переживає в цей час духовно-моральну кризу. Сформоване положення є відбиттям змін, що відбулися в суспільній свідомості й державній політиці. Українська держава втратила офіційну ідеологію, суспільство - духовні і моральні ідеали. Зведеними до мінімуму виявилися духовно-моральні навчальні й виховні функції діючої системи освіти. Наслідком цього стало те, що сукупність ціннісних установок, властивих масовій свідомості (у тому числі дитячій і молодіжній), багато в чому деструктивна й руйнівна з погляду розвитку особистості, родини й держави. У зв'язку із цим завдання духовно-морального виховання підростаючого покоління має надзвичайну значимість; їх, без перебільшення, необхідно осмислити сьогодні як одну із пріоритетних у справі забезпечення національної безпеки країни.

Зміна ціннісних орієнтацій українського суспільства у зв’язку з динамічністю соціально-економічних процесів, зниження рівня соціального контролю призводять до втрати духовних орієнтирів особистості, нетолерантності, агресивності, байдужості, що загострює проблему морального становлення громадянина та актуалізує потребу виховання в нього відповідальності, ціннісного ставлення до себе, до інших людей.

Активна участь дітей у роботі бібліотеки допомагає не тільки бібліотекарю, але й сприяє зростанню зацікавленості дітей у бібліотеці та книзі. З метою допомоги шкільній бібліотеці з числа читацького активу, представників педагогічного колективу та батьків створено Бібліотечну раду, члени якої:

- розглядають і обговорюють плани та звіти про діяльність бібліотеки; - знайомляться з підсумками перевірок роботи бібліотеки; - допомагають у поповненні бібліотечних фондів; - беруть участь у заходах, пов'язаних з ремонтом приміщень, придбання обладнання тощо.

План роботи шкільної бібліотеки складається з урахуванням вікових особливостей учнів, вимог шкільної програми, програми з позакласного читання і охоплює всі напрями популяризації бібліографічних знань. Ним передбачене поступове набуття і поглиблення учнями знань про книгу і бібліотеку. У популяризації основ ББЗ використовую різноманітні технології: бесіди, лекції, практичні заняття, доповіді, повідомлення, усні журнали, різні види змагань, уроки-подорожі тощо.В результаті тісної співпраці бібліотекаря і вчителя напрацьовано багато матеріалів для проведення уроків.В бібліотеці оформлено тематичну папку з розробками проведених бібліотечних уроків, бесід, уроків позакласного читання. Такі уроки як "Екскурсія в бібліотеку", "Правила поводження з книгою", "Звідки книга прийшла", "Як правильно читати", "Твої помічники у виборі книг", "Як користуватися каталогами і картотеками" та інші прищеплюють дітям любов до книги, навчають самостійно працювати з книгою, розширюють кругозір, вчать не розгубитися в морі книг.

Найголовніше завдання на кожному бібліотечному уроці - прищеплення дітям любові до книги, виховання бережного ставлення до неї. Успіх роботи з питань прищеплення учням бібліотечно-бібліографічної грамотності залежить від тісного контакту вчителя і бібліотекаря, єдиного планування роботи з книгою, виховання загальної культури.Бібліотечно-бібліографічні уроки плануємо так, щоб в їх проведенні брали участь класні керівники, учителі-предметники, що включають теми таких уроків до своїх планів роботи. Проводяться бібліотечні уроки в рамках уроків позакласного читання та позакласних виховних годин.

« Утвердити в кожній дитині доброту, сердечність, чуйність до всього живого й красивого, елементарна істина шкільного виховання, з якої починається школа. Справжнє виховання полягає у тому, щоб моральний ідеал добра, правди, честі, духовної краси жив у кожному юному серці, утверджувався в активній діяльності як невід’ємна частина власного єства, власної думки, почуттів, намірів » -

писав В. Сухомлинський.

Найкращим, найдоступнішим засобом донесення до школярів усього цінного, духовного, морального є слово. Слово – найважливіший інструмент. Воно повинно увійти в душі дітей, стати їхнім надбанням. Володіти словом – справжнє мистецтво для бібліотекаря, тому що через слово, яке несе в собі духовне призначення, народжуються в людини риси, які є моральними цінностями вихованої людини: людяність, стриманість, терпеливість, працьовитість, виваженість, сердечність, добродушність, благородність. Ці та багато інших морально-ціннісних якостей, рис цілісної, добре вихованої, гармонійної особистості покликана зберегти, розвинути і закріпити в процесі навчання та виховання школярів.

Отже, кабінетом № 1 у школі є бібліотека, а бібліотекаря можна порівняти з керівником учнівського вітрильника, який запрошує до пізнавальних мандрів. Адже на сьогоднішній день роль бібліотекаря в школі кардинально змінюється: від працівника, який рекомендує гарну книгу і видає її учневі, до спеціаліста в галузі нових інформаційних технологій, здатного співпрацювати з учителями в питаннях систематичного підходу до роботи з інформацією з навчальних предметів, щоб із перших років навчання в школі пошук і отримання інформації стали повсякденною потребою учнів.

СЬОГОДЕННЯ БІБЛІОТЕКИ

У наш час обсяг інформації збільшився настільки, що не можливо запам’ятати найнеобхідніші відомості. Вчений тепер не той, хто багато чого пам'ятає, а той, хто може користуватися сучасними засобами інформації, хто шукає, хто може не тільки шукати, але і знаходити. Сполучною ланкою між інформацією, споживачем інформації й інформаційних запитів є інформаційне та бібліографічне обслуговування. Бібліографічне обслуговування це видима частина айсберга, діяльність, за результатами якої користувачі судять про необхідність, корисність для них бібліотеки або інформаційної служби. Вся інша робота: комплектування довідково-бібліографічного фонду, ведення довідково-бібліографічного апарату залишається схованою від очей користувача і сприймається ними як допоміжна, а часом навіть другорядна. Довідково-бібліографічне обслуговування справедливо відносять до найбільш складних інтелектуальних видів бібліотечної праці, яке вимагає високої кваліфікації співробітників, що відповідає організації інформаційних ресурсів бібліотеки. Оптимальна організація ДБО повинна забезпечити рівноцінне обслуговування всіх користувачів бібліотеки. З впровадженням комп'ютерних технологій і залученням бібліотек у світові інформаційні простори розширюються пошукові можливості людини і можливості довідково-бібліографічного обслуговування.

Бібліотека школи виконує роль центру інформаційного забезпечення навчального, наукового, культурного процесів, обміну інформацією, надання інформаційних послуг.

У 2019-2020 н. р. головним завданням інформаційно-бібліографічного відділу є активізація інформаційної діяльності, підвищення якості інформаційно-бібліографічного обслуговування користувачів. При цьому значна увага концентрується саме на інформаційній діяльності роботи : створенні електронних бібліографічних ресурсів, веденні електронного каталогу, рекомендаційній бібліографії, наочно-ілюстративній роботі. На практиці робота велася за такими напрямами: формування бібліографічного ресурсу (комплектування, організація, використання та збереження фонду); інформаційно-методичне забезпечення діяльності університету (робота з користувачами, інформаційно-бібліографічна діяльність, популяризація джерел інформації, організація електронного інформаційного ресурсу).

ГРАФІК РОБОТИ БІБЛІОТЕКИ

Понеділок 9.00-15.00

Вівторок 12.00-15.00

Середа 12.00-15.00

Четвер 11.00-15.00

П’ятниця 9.00-13.00

ЕЛЕКТРОННІ ВЕРСІЇ НАВЧАЛЬНИХ ПІДРУЧНИКІВ

8 КЛАС : https://imzo.gov.ua/elektronni-versiyi-pidruchnikiv-dlya-uchniv-8-h-klasiv/

9 КЛАС: https://imzo.gov.ua/pidruchniki/elektronni-versiyi-pidruchnikiv/elektronni-versiji-pidruchnykiv-dlya-uchniv-9-h-klasiv/

10 КЛАС: https://lib.imzo.gov.ua/handle/123456789/739

11-12 КЛАС: https://lib.imzo.gov.ua/handle/123456789/928

Електронна бібліотека Інституту модернізації змісту освіти: https://lib.imzo.gov.ua/

Навчання через телевізор: в Україні запускають проєкт відеоуроків для учнів 8-11 класів

Уроки транслюють на одинадцяти загальнонаціональних каналах.

Найкращі педагоги України проводитимуть відеоуроки для 8-11 класів. Ці навчальні ролики показуватимуть найбільші українські телеканали, а також матеріал буде доступний в інтернеті.

Для участі в освітньому проєкті запросили і зірок шоу-бізнесу для того, аби зацікавити глядачів.

Над телеформатом працювали майже пів сотні вчителів. З понеділка уроки транслюють на одинадцяти загальнонаціональних каналах.

Відеонавчання триватиме до кінця карантину, розклад потрібно шукати у телепрограмі.

Кiлькiсть переглядiв: 1102

Коментарi